NMS søker etter nye langtidsutsendinger til Thailand da vi ønsker å opprettholde og styrke vår tilstedeværelse der. Vi ser etter personer som kan være medvandrere med våre partnere i arbeidet med å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

NMS har hatt et engasjement i Asia siden 1902 da våre første utsendinger startet arbeidet i Kina. I 1976 sendte vi våre første misjonærer til Thailand hvor vi var med på å bygge opp Den evangelisk lutherske kirke i Thailand (ELCT) som ble selvstendig i 1994. ELCT, som fremdeles er vår hovedpartner i Thailand, er en liten minoritetskirke som jobber mot økonomisk selvstendighet og bærekraftig kirkevekst. Vi samarbeider også med Laos Evangelical Church (LEC) som er vår partner i Laos, og vi deltar i nettverk som Mekong Mission Forum (MMF) opprettet av Det lutherske verdensforbund (LWF).

Arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til menigheter eller prosjekter i samarbeid med partnerkirkene.

Aktuelle arbeidsområder er:

 • Bærekraftig kirkevekst
 • Lekmannsopplæring og ledertrening
 • Diakonalt arbeid
 • Barne- og ungdomsarbeid

Som misjonær i Thailand vil man også være en del av et team bestående av lokal representant, andre misjonærer, lokalt ansatte og volontører.

Andre arbeidsoppgaver for NMS inkluderer:

 • Informasjonsarbeid for NMS
 • Deltagelse i ulike globale fag team og tverrfaglig arbeid

Stillingene er plassert under seksjon Asia i NMS Global. En må være innstilt på minimum fire års tjeneste. Det forventes at de som ansettes lærer thai, og det blir lagt til rette for språkstudier.

Ektepar oppfordres til å søke og vil bli tilbudt 100% stilling hver.

Dersom ektepar søker, må begge ektefellene søke på stillingene. Vi ønsker ikke en samlesøknad. 

Dersom man har utdannelse fra Norge, ønsker vi at resultater fra www.vitnemalsportalen.no lastes opp sammen med søknaden. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Vi ønsker at minst en av kandidatene har fagkompetanse innen teologi.
 • Annen relevant fagkompetanse kan være innen diakoni, barne- og ungdomsarbeid, utdanning/pedagogikk, bærekraftig landbruk, samfunnsfaglige eller interkulturelle studier.
 • Engasjement for å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.
 • Gode sosiale evner, ydmyk og sensitiv overfor andre mennesker og kulturer.
 • Erfaring med internasjonalt arbeid og interkulturell kommunikasjon er en fordel.
 • Evne til både å jobbe selvstendig og i team med andre.

Søkere må være medlem av norsk folketrygd.

Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Januar eller august 2025
Lønn NMS sitt lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 150 % eller 200 % (ektepar)
Sted Bangkok, Thailand
Land Thailand
Referansenummer 2024/16
Kontakt
 • Merete Hallen, +4790050592
Publisert 02.07.2024
Søknadsfrist 31.08.2024
Søk stilling

Del lenker

Tilbake til ledige stillinger